เทศบาลตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Sansai Sub District Municipality |

 www.sansaimaechan.go.th

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

- ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
- ข้อ o31 ประกาศเจตนารมณ์นฌยบาย No Gift Polocy จากการปฏิบัติหน้าที่
- ข้อ o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
- ข้อ o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
- ข้อ o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
- ข้อ o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ข้อ o36 แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริต
- ข้อ o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
- ข้อ o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- ข้อ 34 นโยบายไม่รับของขวัญ (์NO Gift Policy)
- ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร- ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมตรฐานทางจริยธรรม

© 2022 เทศบาลตำบลสันทราย : www.sansaimaechan.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น